Kontajnery v praxi

Program konferencie

09:00 - 09:05
Úvod
09:05 - 09:35
Ondřej Šika | Ako Kubernetes zrýchlilo nasadzovanie aplikácií do Železničného Úradu a zjednodušilo ich prevádzku
Kubernetes je dnes najrozšírenejšia platforma na prevádzku kontajnerizovaných aplikácií. Zároveň unifikuje rozhranie medzi poskytovateľom a prevádzkovateľom softvéru. V prednáške si ukážeme konkrétnu ukážku z praxe ako kontajnery a Kubernetes uľahčujú nasadzovanie aplikácií od webu, bežne používaného open source alebo systému na mieru. Ukážem Vám, aký stack sme zvolili a ako vyzerala stavba prostredia od začiatku až do nasadenia v produkcii.
Kubernetes je dnes najrozšírenejšia platforma na prevádzku kontajnerizovaných aplikácií. Zároveň unifikuje rozhranie medzi poskytovateľom a prevádzkovateľom softvéru. V prednáške si ukážeme konkrétnu ukážku z praxe ako kontajnery a Kubernetes uľahčujú nasadzovanie aplikácií od webu, bežne používaného open source alebo systému na mieru. Ukážem Vám, aký stack sme zvolili a ako vyzerala stavba prostredia od začiatku až do nasadenia v produkcii.
09:40 - 10:00
Igor Bandurič | Manažment vábenia kontajnerizovaného vývoja
Vývoj kontajnerizovaných aplikácii je sprevádzaný viacerými očakávaniami. Povieme si v čom sa skrýva čaro vývoja kontajnerov a ako ho správne zvládať. Takýto vývoj totiž otvára viacero možností, ktoré zjednodušujú implementáciu, nasadzovanie aj prevádzku. No háčik býva v tom, že niektoré možnosti sa vylučujú, iné sú nezrelé a niektoré sú skôr zbožné želania. Povieme si preto tiež, čo sa nám osvedčilo a čo nám nevyšlo. Aj to prečo sa v jednom z našich projektov musíme pri návrhu kontajnerov „krotiť“.
Vývoj kontajnerizovaných aplikácii je sprevádzaný viacerými očakávaniami. Povieme si v čom sa skrýva čaro vývoja kontajnerov a ako ho správne zvládať. Takýto vývoj totiž otvára viacero možností, ktoré zjednodušujú implementáciu, nasadzovanie aj prevádzku. No háčik býva v tom, že niektoré možnosti sa vylučujú, iné sú nezrelé a niektoré sú skôr zbožné želania. Povieme si preto tiež, čo sa nám osvedčilo a čo nám nevyšlo. Aj to prečo sa v jednom z našich projektov musíme pri návrhu kontajnerov „krotiť“.
10:05 - 10:25
Ondřej Číž | F5 - Ochrana, vyrovnávanie záťaže, integrácia, mesh... žijeme v kontajneroch!
Spoločnosť F5 je už dlhé roky vnímaná ako etalón spoľahlivosti a flexibility nielen v oblasti klasických DC a cloudových aplikácií, ale s príchodom NGINX veľmi výrazne expandovala aj do oblasti Kubernetes. Pre nás ako dodávateľa je rozhodujúce poskytovať maximálnu flexibilitu, ochranu a spoľahlivosť pre zákazníka akejkoľvek veľkosti v prostredí, ktoré je pre neho vhodné. V tejto prednáške sa budem venovať používaniu, spolupráci a nástrojom na poskytovanie bezpečného prostredia aplikáciám bežiacim v kontajneroch.
Spoločnosť F5 je už dlhé roky vnímaná ako etalón spoľahlivosti a flexibility nielen v oblasti klasických DC a cloudových aplikácií, ale s príchodom NGINX veľmi výrazne expandovala aj do oblasti Kubernetes. Pre nás ako dodávateľa je rozhodujúce poskytovať maximálnu flexibilitu, ochranu a spoľahlivosť pre zákazníka akejkoľvek veľkosti v prostredí, ktoré je pre neho vhodné. V tejto prednáške sa budem venovať používaniu, spolupráci a nástrojom na poskytovanie bezpečného prostredia aplikáciám bežiacim v kontajneroch.
10:25 - 10:45
Coffee Break
10:45 - 11:15
Zdenko Vrabel | Kubernetes architektura - čo sa z nej vieme naučiť
Kubernetes je dnes battle-tested platforma. Mnohe koncepty, na ktorých je postavená môžeme tak považovať za overené. Dnes už poznáme silné a slabé stránky tejto architektúry. Čo nás vie teda Kubernetes naučiť o event-driven systémoch, o API designe? Čo môžeme následne použiť v naších architektúrach a riešeniach?
Kubernetes je dnes battle-tested platforma. Mnohe koncepty, na ktorých je postavená môžeme tak považovať za overené. Dnes už poznáme silné a slabé stránky tejto architektúry. Čo nás vie teda Kubernetes naučiť o event-driven systémoch, o API designe? Čo môžeme následne použiť v naších architektúrach a riešeniach?
11:20 - 11:40
Jan Pergler | Riadenie hesiel v kontajneroch a cloudových prostrediach
Typická organizácia má 45x viac non-human identít ako tých ľudských. Heslá, certifikáty, tokeny k aplikáciám sú roztrúsené po rôznych kľúčenkách, projektoch alebo v plain texte v konfiguračných súboroch. To vytvára nielen vážny bezpečnostný problém, ale tiež brzdí spoluprácu a vedie k výpadkom prevádzky. CyberArk načrtne best practices a možné centrálne riešenie ochrany tzv. secrets v kontajneroch a cloudových prostrediach.
Typická organizácia má 45x viac non-human identít ako tých ľudských. Heslá, certifikáty, tokeny k aplikáciám sú roztrúsené po rôznych kľúčenkách, projektoch alebo v plain texte v konfiguračných súboroch. To vytvára nielen vážny bezpečnostný problém, ale tiež brzdí spoluprácu a vedie k výpadkom prevádzky. CyberArk načrtne best practices a možné centrálne riešenie ochrany tzv. secrets v kontajneroch a cloudových prostrediach.
11:45 - 12:15
Tomáš Boros | Ako postupne migrovať aplikácie z existujúceho prostredia VM do Kubernetesu
Kubernetes poskytuje jednoduchý mechanizmus objavovania a cielenia služieb za pomoci CoreDNS, ktorá je zároveň dynamická vďaka vstavaným kontrolám životnosti. Vo svete VM a pri štandardných nasadeniach aplikácií takýto mechanizmus objavovania služieb nie je k dispozicií. V tejto prednáške Vám ukážem, ako za pomoci Consul-u dokážeme priniesť dynamickosť a väčší predhľad o jednodlivých nasadených službách, ktorý sa vyrovná možnostiam Kubernetesu v prostredí VM. Consul zároveň zjednodušuje manažment hybridných prostredí a vie byť prínosom pri migracií služieb z prostredia VM do Kubernetes.
Kubernetes poskytuje jednoduchý mechanizmus objavovania a cielenia služieb za pomoci CoreDNS, ktorá je zároveň dynamická vďaka vstavaným kontrolám životnosti. Vo svete VM a pri štandardných nasadeniach aplikácií takýto mechanizmus objavovania služieb nie je k dispozicií. V tejto prednáške Vám ukážem, ako za pomoci Consul-u dokážeme priniesť dynamickosť a väčší predhľad o jednodlivých nasadených službách, ktorý sa vyrovná možnostiam Kubernetesu v prostredí VM. Consul zároveň zjednodušuje manažment hybridných prostredí a vie byť prínosom pri migracií služieb z prostredia VM do Kubernetes.
12:15 - 12:20
Záver, žrebovanie ankety
12:20 - 13:00
Obed

Partneri konferencie

Partneri
Mediálni partneri