Kontajnery v praxi 2023

Program konferencie

09:00 - 09:05
Úvod
09:05 - 09:35
Ondřej Šika | Kubernetes ako jednotná platforma pre prevádzku aplikácií
Kubernetes je ideálna platforma na zjednotenie prevádzky aplikácií. Povedzme si prečo je Kubernetes vhodná platforma na prevádzku rôznych aplikácií a aké nám prináša výhody migrácia do Kubernetes. Tiež si ukážeme praktické tipy ako drobné zmeny v aplikáciách umožnia veľmi zjednodušiť ich prevádzku v rámci Kubernetes.
Kubernetes je ideálna platforma na zjednotenie prevádzky aplikácií. Povedzme si prečo je Kubernetes vhodná platforma na prevádzku rôznych aplikácií a aké nám prináša výhody migrácia do Kubernetes. Tiež si ukážeme praktické tipy ako drobné zmeny v aplikáciách umožnia veľmi zjednodušiť ich prevádzku v rámci Kubernetes.
09:40 - 10:00
Marek Ištók | Produkčné nasadenie kontainerizácie s VMware vSphere
Prezentácia sa zameriava na VMware vSphere with Tanzu, inovatívne riešenie umožňujúce jednoduchú implementáciu a správu Kubernetes kontajnerovej platformy priamo v rámci prostredia vSphere. Vyzdvihuje jeho úplnú kompatibilitu s open source nástrojom Kubernetes, čo umožňuje maximálnu flexibilitu. Sústredí sa na výhody lifecycle managementu, ktorý zjednodušuje aktualizácie a správu, a tiež na možnú integráciu s existujúcimi komponentmi SDDC, ako sú VSAN či NSX. Tím poskytuje komplexné a prepojené riešenie pre moderné kontajnerové nasadenia v rámci existujúcej virtualizovanej infraštruktúry bez nutnosti budovania nového ostrovného riešenia. Bonusom môže byť aj schopnosť ovládania virtualizácie vývojármi pomocou K8s API volaní.
Prezentácia sa zameriava na VMware vSphere with Tanzu, inovatívne riešenie umožňujúce jednoduchú implementáciu a správu Kubernetes kontajnerovej platformy priamo v rámci prostredia vSphere. Vyzdvihuje jeho úplnú kompatibilitu s open source nástrojom Kubernetes, čo umožňuje maximálnu flexibilitu. Sústredí sa na výhody lifecycle managementu, ktorý zjednodušuje aktualizácie a správu, a tiež na možnú integráciu s existujúcimi komponentmi SDDC, ako sú VSAN či NSX. Tím poskytuje komplexné a prepojené riešenie pre moderné kontajnerové nasadenia v rámci existujúcej virtualizovanej infraštruktúry bez nutnosti budovania nového ostrovného riešenia. Bonusom môže byť aj schopnosť ovládania virtualizácie vývojármi pomocou K8s API volaní.
10:05 - 10:25
Martin Beran | Kasten by Veeam - Kubernetes Backup Best Practices a Pac-Man
Pac-Man nám simuluje kritickú aplikáciu v klastri Kubernetes s frontendom NodeJS a MongoDB. Aby sme udržali kritické dáta – skóre v hre PacMan – chránime aplikáciu pomocou riešenia Kasten K10. V živej demo ukážke obnovíme späť do produkcie aplikáciu a jej dáta, možno sa dostaneme aj k cross-cloud migrácii.
Pac-Man nám simuluje kritickú aplikáciu v klastri Kubernetes s frontendom NodeJS a MongoDB. Aby sme udržali kritické dáta – skóre v hre PacMan – chránime aplikáciu pomocou riešenia Kasten K10. V živej demo ukážke obnovíme späť do produkcie aplikáciu a jej dáta, možno sa dostaneme aj k cross-cloud migrácii.
10:25 - 10:50
Prestávka na kávu
10:50 - 11:10
Stanislav Dzurik | IBM Spectrum Fusion - platforma poskytujúca správu dátových služeb pre kontajnerizované aplikácie typu "mission critical" bežiacich v prostredí RedHat OpenShift
IBM Spectrum Fusion je kontajnerovo nativna platforma pre jednoduchú správu dátových služieb v prostredí Red Hat OpenShift s možnosťou využitia vlastností IBM Cloud Paks s jednoduchým nasadením. IBM Spectrum Fusion ponúka komplexné riešenie problémov so správou dát, zaistenia ich ochrany, konzistencie, vysokej dostupnosti s možnosťou ich replikácie, migrovania, zálohovania a obnovy a to všetko v prostrediach On Premise ako aj Hybrid Cloud.
IBM Spectrum Fusion je kontajnerovo nativna platforma pre jednoduchú správu datových služieb v prostredí Red Hat OpenShift s možnosťou využitia vlastností IBM Cloud Paks s jednoduchým nasadením. IBM Spectrum Fusion ponúka komplexné riešenie problémov so správou dat, zaistenia ich ochrany, konzistencie, vysokej dostupnosti s možnosťou ich replikácie, migrovania, zálohovania a obnovy a to všetko v prostrediach On Premise ako aj Hybrid Cloud.
11:15 - 11:35
Andrej Mišík, Petra Křížová | Portworx: K Vašim službám a pre vaše dátové služby
Portworx je komplexné riešenie pre ukladanie a správu dát pre všetky Kubernetes projekty, vrátane CaaS (Kontajnery ako služba), DBaaS (Databáza ako služba), SaaS a Disaster Recovery. Aplikácie budú ťažiť z kontajnerového úložiska, jednoduchej obnovy, zabezpečenia dát, migrácie do viacerých cloudov a ďalších možností.
Portworx je komplexné riešenie pre ukladanie a správu dát pre všetky Kubernetes projekty, vrátane CaaS (Kontajnery ako služba), DBaaS (Databáza ako služba), SaaS a Disaster Recovery. Aplikácie budú ťažiť z kontajnerového úložiska, jednoduchej obnovy, zabezpečenia dát, migrácie do viacerých cloudov a ďalších možností.
11:40 - 12:00
Jakub Veverka | Efektívna a bezpečná evolúcia kontajnerizovaných aplikácií
Výhody kontajnerov sú jasné, využívať čo najefektívnejšie pridelené prostriedky. My si ukážeme, ako moderné platformy a prístupy môžu túto výhodu ešte znásobiť. Otázkou zostáva, či môžu byť tieto dynamické platformy a prístupy aj bezpečné? A aj na to si odpovieme v našej prednáške.
Výhody kontajnerov sú jasné, využívať čo najefektívnejšie pridelené prostriedky. My si ukážeme, ako moderné platformy a prístupy môžu túto výhodu ešte znásobiť. Otázkou zostáva, či môžu byť tieto dynamické platformy a prístupy aj bezpečné? A aj na to si odpovieme v našej prednáške.
12:00 - 12:10
Záver, žrebovanie ankety
12:10 - 13:00
Obed

Usporiadateľ

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.